• Advokatfirmaet Brendstrup og Vium

    Advokatfirmaet Brendstrup og Vium

    Rådgivning, samarbejde og problemløsning.

Velkommen

Advokatfirmaet Brendstrup og Vium blev stiftet af advokat Jens Erik Munk-Poulsen i 1973. Senere blev først advokat Stig Brendstrup og dernæst advokat Bjarne Vium optaget som partnere.

Efter at Stig Brendstrup med udgangen af 2011 valgte at gå på pension, har Bjarne Vium drevet advokatfirmaet som eneindehaver. Firmaet har dog fortsat to advokater, idet advokat Frode Pagh Bæk overtog Stig Brendstrups kontor pr. 1.1.2012.

Begge firmaets nuværende advokater er født og opvokset i Ryde og har derfor et meget grundigt lokalkendskab. Men de rådgiver begge såvel erhvervsklienter, offentlige myndigheder og private klienter i hele det nordvestjyske område.

forside2

forside1

Advokat Bjarne Vium har møderet for såvel Landsret og Højesteret, og er desuden beneficieret forsvarsadvokat og blandt skifterettens faste medhjælpere i gældssaneringssager. Advokat Frode Pagh Bæk blev beskikket som advokat i 1995 og erhvervede året efter møderet for Landsret. Advokatfirmaet er således i stand til at føre retssager i både Byret, Landsret og Højesteret.

Firmaet er medlem af Advokatsamfundet og af Danske Advokater (se Links for mere information herom).
Firmaets CVR-nr. er 34533806, og der er tegnet forsikring og garanti gennem Tryg