Kompetencer

Hos Advokatfirmaet Brendstrup og Vium kan vi tilbyde hjælp inden for følgende områder

Rådgivning til private, erhvervsklienter og myndigheder
Rådgivning til private, erhvervsklienter og myndigheder
Retssager/voldgiftssager – både civile og straffesager
Retssager/voldgiftssager – både civile og straffesager
Handel med bolig-, erhvervs- og landbrugsejendomme
Handel med bolig-, erhvervs- og landbrugsejendomme
Tvangsauktioner over alle former for ejendomme
Tvangsauktioner over alle former for ejendomme
Byggeret og miljøret, inkl. planlægningsmæssige forhold
Byggeret og miljøret, inkl. planlægningsmæssige forhold
Vejretlige forhold, inkl. sager om hævd eller skel mv.
Vejretlige forhold, inkl. sager om hævd eller skel mv.
Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær
Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær
Sager om tvangsfjernelse af børn
Sager om tvangsfjernelse af børn
Familieret, herunder separationer/skilsmisser
Familieret, herunder separationer/skilsmisser
Udfærdigelse af ægtepagter og testamenter
Udfærdigelse af ægtepagter og testamenter
Arveret og dødsboskifte
Arveret og dødsboskifte
Erstatningsret
Erstatningsret
Konkurs/rekonstruktion
Konkurs/rekonstruktion
Gældssanering
Gældssanering
Generationsskifter
Generationsskifter
Selskabsret
Selskabsret
Ansættelsesret
Ansættelsesret
Lejeret og entrepriseret
Lejeret og entrepriseret
Udfærdigelse af kontrakter
Udfærdigelse af kontrakter
Inkasso- og fogedret
Inkasso- og fogedret