Skip to main content

Advokatfirmaet Brendstrup og Vium

Rådgivning, samarbejde og problemløsning

Advokatfirmaet Brendstrup og Vium blev stiftet af advokat Jens Erik Munk-Poulsen i 1973. Senere blev først advokat Stig Brendstrup og dernæst advokat Bjarne Vium optaget som partnere.


Efter at Stig Brendstrup med udgangen af 2011 valgte at gå på pension, har Bjarne Vium drevet advokatfirmaet som eneindehaver. Firmaet har dog fortsat to advokater, idet advokat Frode Pagh Bæk overtog Stig Brendstrups kontor pr. 1.1.2012. Begge firmaets nuværende advokater er født og opvokset i det vestjyske og har derfor et meget grundigt lokalkendskab. De rådgiver begge såvel erhvervsklienter, offentlige myndigheder og private klienter i hele det nordvestjyske område.

Advokat

Bjarne Vium

har møderet for såvel Landsret som Højesteret, og er desuden beneficieret forsvarsadvokat og blandt skifterettens faste medhjælpere i gældssaneringssager.


Advokat

Frode Pagh Bæk

har møderet for såvel Landsret som Højesteret.


Advokatfirmaet er således i stand til at føre retssager i både Byret, Landsret og Højesteret.

Profil


Rådgivning, samarbejde og problemløsning

Et højt fagligt niveau leveret til tiden


Vi er et lokalt advokatfirma, der tilstræber at levere høj kvalitet til tiden. Vi rådgiver både erhvervsvirksomheder, private og offentlige myndigheder – primært i det nordvestjyske område .

Vi lægger vægt på at yde en god og effektiv juridisk rådgivning over for alle klienter – såvel store som små, og såvel gamle som nye. Vores mål er at løse de stillede opgaver så hurtigt som muligt med baggrund i et højt fagligt niveau.

Vi prøver først og fremmest på at løse problemer gennem dialog og samarbejde – og med respekt for alle sagens parter. Men er det i vores klients interesse, så tøver vi ikke med at indbringe sagen for de relevante klage – eller retsinstanser.