Skip to main content

Kompetencer


Hos advokatfirmaet Brendstrup og Vium kan vi tilbyde hjælp inden for følgende områder

 • Rådgivning til private, erhvervsklienter og myndigheder
 • Byggeret og miljøret, inkl. planlægningsmæssige forhold
 • Familieret, herunder separationer/skilsmisser
 • Konkurs/rekonstruktion
 • Ansættelsesret
 • Tvangsauktioner over alle former for ejendomme
 • Sager om tvangsfjernelse af børn
 • Retssager/voldgiftssager – både civile og straffesager
 • Vejretlige forhold, inkl. sager om hævd eller skel mv.
 • Udfærdigelse af ægtepagter og testamenter
 • Gældssanering
 • Lejeret og entrepriseret
 • Erstatningsret
 • Selskabsret
 • Handel med bolig-, erhvervs- og landbrugsejendomme
 • Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Arveret og dødsboskifte
 • Generationsskifter
 • Udfærdigelse af kontrakter
 • Inkasso- og fogedret